PLA PASTORAL 2015 - 2018

2018-11-02 00:00

Recollim els fruits del Pla Pastoral

Data: 2 / novembre / 2018

Ja ha arribat el nou material a totes les parròquies

Ja s’ha distribuït a totes les parròquies un quadern que vol ajudar pastoralment la vida de les comunitats cristianes, especialment en aquest darrer trimestre de l’any 2018.

En la seva carta de salutació, el bisbe Agustí Cortés expressa que, d’acord amb els diversos consells que li assessoren, “veiem oportú, fins acabar l’any litúrgic (25 de novembre), dedicar-nos a fer balanç dels tres anys de Pla Pastoral (reprenent concrecions que resten sense realitzar) i, a partir del primer diumenge d’Advent, durant tot l’any següent, centrar el nostre interès sobre tres punts fonamentals: la sinodalitat, la comunió i les concrecions històriques d’un camí fet en comú com a Església”.

El quadern recull també uns suggeriments, una pauta, per posar en marxa el pa d’activitats de cada parròquia, tenint en compte el projecte diocesà per aquest curs 2018-2019.

En últim terme, també es troben set testimonis del treball fet durant el trienni del Pla Pastoral que hem viscut, que es poden llegir o visualitzar en vídeos de youtube, mitjançant uns codis QR. Aquests exemples dels fruits del Pla Pastoral ens poden servir per concretar a les nostres comunitats noves iniciatives.

Tots els materials, cartells, etc per al curs pastoral 2018-2019 els podreu anar trobant en la secció Formació d’aquest web