Que es la Catequesi ?

 

 

LA CATEQUESI
Primera Comunió
* Es la catequesi inicial através de la qual els infants es preparen per rebre el sagrament de la Eucaristia, això és, per poder participar a la taula eucarística juntament amb els adults. Durant aquest temps els inmfants aprenen els primers conceptres fonamentals de la fe, molt adaptats al seu nivell i edad; aprenen les pregàries bàsiques de la comunitat cristiana; i van fent descoberta dels valors qyue neixen de l'Evangeli, tot aplicant-los a les seves situacions de viva. També és un gran moment per descobrir la comunitat cristiana, l'Església, a rav´-es de la participació al grup i de la incorporació a la missa.


 

En què consisteix la catequesi ?
* La preparació consta d'una trobada setmanal d'una hora en grups durant dos cursos, aquivalents al 2on. i 3er. curs de primària de l'escola. La catequesi es realitza a la casa parroquial.
- Primer curs de catequesi: els dimecres de 18:00h a 19:00h.
- Segon curs de catequesi: els divendres de 18:00h a 19:00h
* Els infants més grants que volen rebre l'Eucaristia, realitzen també els dos cursos de catequesi, però amb infants de la seva pròpia edad, i tenint un seguiment especific de cara a la celebració.


 

Els pares, primers catequistes...
* La catequesi, com tota tasca educativa, sols és una ajut a la tasca educativa  principal que és la dels pares, un ajut i un complement necesari. Per això és  molt important poder fer un seguiment conjunt pares i catequistesm del procés de la catequesi.
* Tambú és important que els pares puguin anar actualitzan el llenguatge de la fe d'acord amb el que els infants reben a les sessions de catequesi.
* En vistes a fer aquest seguiment, durant el itinerari de la catequesi, es convoquen algunes trobades amb els pares en vistes a aprofundir la marxa de la catequesi.


 

Catequesi continuada - Poscomunió

 *De la mateixa manera que no s’atura el procés de creixement dels nois i noies, es convenient que no s’aturi la seva descoberta de la fe. Per tal de facilitar aquesta continuïtat hi ha un grup de catequesi on hi són convidats tots els nois i noies en edat escolar (primària, 1er. i 2on d’ESO). Aquesta catequesi busca de ser més vivencial i, especialment centrada en la Paraula de Déu. Alhora s’ofereix als infants la possibilitat de participar en diverses accions de col•laboració en accions de la parròquia. 

*La catequesi continuada es celebra els ( data a determinar )

 Gresca, sortides i colònies!

 *Puntualment s’organitzen activitats de lleure per als infants de la catequesi.

*Igualment durant el curs s’organitzen algunes sortides i celebracions

I si encara no he fet la comunió?

 *Els nois i noies a partir de 4art curs de primària que encara no han fet la comunió, poden accedir directament a la catequesi continuada amb els companys de la seva edat i, després de dos cursos de catequesi, amb un seguiment especial, poden participar en la Eucaristia.