Pastoral Obrera

 

Parròquies i comunitats socialment atentes
4/4/2011
Equip de Pastoral Obrera del bisbat de Sant Feliu de Llobregat
català [pdf] · castellano [pdf]

Per a  mes informació cal clicar sobre:

 l'Equip de la Pastoral Obrera 

 

 

 

 

 

2013

1 abril 
[pdf]