Butlleta suscripció bisbat Sant Feliu

 

Vull col·laborar fent la meva aportació al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

 

Nom i Cognoms _______________________________________________________________

Domicili __________________________________________     Codi Postal __________________

Població _______________________________ Telèfon _______________Fax _______________

E-mail ____________________________

Data de naixement ____/ ____/ ______ DNI ó NIF ____________________________

 

Ja sóc col·laborador____                                                              És el primer cop que hi col·laboro____

 

____ Vull modificar la meva aportació fins a:

__ 15 €  Mensual

__ 25 €  Trimestral

__ 75 €  Semestral

__ 150€  Anual

____ _________€  ____________

_____ Vull fer una aportació periòdica de :

__ 15 €  Mensual

__ 25 €  Trimestral

__ 75 €  Semestral

__ 150€  Anual

___ _______€  ___________

_____ Vull fer una aportació extraordinària :

___ 60 €

___ 160 €

___ 300 €

___ 500 €

___ ___________€

_____ Vull fer una aportació puntual :

___ 60 €

___ 160 €

___ 300 €

___ 500 €

___ ___________€

 

 

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC

Titular __________________________________________________________________________ 

Nom del Banc ____________________________________________________________________ 

Població _________________________________________________________________________

 

 

Codi compta Client :

Entitat                         Oficina                  DC            Nº Compte

___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

Data ____________________ Signatura ______________________________________

Aquest compromís quedarà extingit en el moment que el sotasignat ho decideixi. Tots els donatius realitzats per al sosteniment de l’Església desgraven un 25% de l’IRPF.