Arxiu Parroquial

 
 
Documentació propietat  de  la  parròquia  de  Sant  Pere d'Abrera, dipositada a "l'Arxiu Diocesà del Bisbat de Sant Felu de Llobregar"

ARXIU DIOCESÀ DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Relació de llibres i documents de l'Arxiu Parroquial de Sant Pere d’Abrera(APSPA)

270

(17-06-2013)

Signatura. Cronologia. Descripció – numeració. Material. Coberta. Conté índex d'antropònims al final del llibre?. Estat de conservació. Notes.

 

Baptismes (B)

1 B1.  1572-1636. Un llibre sense numerar en molt mal estat de conservació. Escrit en català. No té coberta. 9 fulls solts. A la primera pàgina del llibre : Llibre de baptismes que comença en lo any 1572 y 74 fins lo any 1636. 41 pàgines sense numerar i escrites per les dues cares. Mides : 265 x 350 Original no consultable. Conté un índex escrit a mà que si és consultable. Català.   270.1(1)

2 B2.  1636-1729 + Confirmacions C1 1694-1726 Un llibre que conté 4 lligalls sense numerar i amb un estat de conservació relatiu tot i que consultable. La coberta de pergamí (vegeu pergamí 270.3 sense caixa) (vegeu 270.5 sense caixa) . Mides : 160 x 400 mm. Fulls escrits per les dues cares amb floritures i humitat. Català. 270.2 sense caixa

4 B3.  1729-1739 + Confirmacions C2 1733-1758. Un sol llibre de 240 fulls paginat a una cara i escrit per les dues. Català. Mides: 160 x 400 mm. Conté índex. Coberta de pergamí (vegeu 270.6 sense caixa) Bon estat de conservació. 270.4 sense caixa

8 B4.  1844-1851 . Escrit a la contracoberta : Cuntis docete omnes gentes baptizantes ...eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mat. cap. 28 v. 19. 3 desembris 1845. Conté índex per cognom. Llibre paginat numerat per les dues cares. Castellà. Mides: 145 x 200  mm. Bon estat general. Coberta dura de cartró folrat. Escrit al dors:  Baptismes i en un paper, 4.   270.8 (1)

9 B5 1851.1858. Escrit a la coberta Libro de Bautismos. Al dors escrit, 5. Conté un índex al final del llibre. Castellà. Bon estat general. Llibre de 28 fulls numerats a una cara , escrit per les dues, + un  lligall (1857-1858). Coberta dura  de cartró. Mides : 210 x 310 mm  270.9 (1)

10   B6. 1859-1877.  Escrit a la coberta: Libro de Bautismos para la parroquia de San Pedro de Abrera que empieza en el año 1859. Llibre de 146 fulls numerats a una sola cara i escrits per les dues. Conté un índex per cognom  al final de llibre. Coberta dura de cartró. Al dors nº 6. Castellà. Bon estat general. Mides : 210 x 320 mm.  270.10 (1)

11  B7. 1877-1904.  Escrit al dors Libro de Bautismos de San Pedro de Abrera. Coberta dura. Índex al començament del llibre. Castellà. Llibre de 199 fulls numerats a una sola cara. Mides 220 x 320 mm. Bon estat de conservació.  270. 11 (2)

12  B8.  1908-1968. A la contracoberta: Parroquia San Pedro de Abrera. Libro Borrador de Bautismos . Llibre de 70 fulls sense numerar escrits per les dues cares. No conté índex. Bon estat de conservació.Coberta dura. Mides : 225 x 155 mm.   270.12 (2)

13  B9   1920-1942. A la contracoberta : Libro de bautismos de la Parroquia de San Pedro de Abrera. Fulls sense numerar. Bon estat de conservació. Castellà. Coberta dura. Sense índex. Mides : 160 x 225 mm.  Nota: No consta en l’inventari que acompanyava a la documentació realitzat per lluís Martínez l’octubre de 1981. El B9 que consta a l’inventari correspon a les dates 1969-1974.   270.13 (2)

14  B10  1972-  Un llibreta de tapa dura amb només 7 pàgines escrites. Castellà. Mides: 220 x 160 mm. Sense índex. Bon estat de conservació. Nota: segons consta a l’inventari que acompanyava a la documentació realitzat per lluís Martínez l’octubre de 1981 comença l’any 1975, però en realitat comença l’any 1972.   Adjuntem dos documents mecanografiats de catequesi baptismal (documents 270. 15 (2) i 270.16 (2) 270.14 (2)

 

Confirmacions  (C)

5  C1  1694-1726.  Mides: 160 x 400 mm. Un llibre de 240 fulls paginat i escrit per les dues cares en català. Dins B2 Baptismes 270.2 sense caixa.  270.5  sense caixa

7  C2  1733-1758 . Dins 270. 4 sense caixa. 270.7. sense caixa

15 C3  1772-1866 Coberta de pergamí que porta escrit : Llibre de confirmacions. Llibre de 56 pàgines sense numerar escrit per les dues cares. No conté índex. Molt bon estat de conservació. Mides : 210 x 150 mm. (nota: a l’inventari correspon a C1)  270.15 (2)

16  C4 1866-1966.. llibre de 47 pàgines escrit a una sola cara. Castellà. Molt bon estat de conservació. Coberta dura.  Mides: 210 x 320 mm. ( a l’inventari li correspon C2)  270.16 (2)

Defuncions (D)

17  D1 1567-1655.  A la coberta: Llibre de Obits que comença en lo any 1570 (rectificat a mà 1568) fins lo any 1655. Pèssim estat de conservació. Fulls sense numerar. Mides : 210 x 310 mm. Català. Original no consultable. 270.17 (3)

18  D2  1658-1738.  A la coberta Llibre de Obits de 1658 (no es llegeix la continuació). A la contracoberta: Llibre de Obits de la Iglesia de St. Pere de Abrera començant en lo any 1658. Essent rector Joan Oller de Montblanch. Bon estat de conservació. Coberta de pergamí. Sense índex Fulls sense numerar. Mides : 150 x 210 mm.  270.18 (3)

19  D3  1738-1838. A la coberta.  Llibre de Obits 1738 Abrera. A la portada: Llibre de Obits de la parròquia de Abrera. Català. Molt bon estat de conservació-. Mides: 155 x 205 mm. Llibre paginat de 283 pàgines. No conté índex. 270.19 (3)

20  D4  1839-1847.  A la portada : Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverte. Coberta dura de cartró. Escrit al dors de la coberta: Obits ab anno 1839 i nº4 en un paper. Molt bon estat de conservació. Català. Llibre paginat de 215 pàgines, escrit per les dues cares. Mides: 145 x 205 mm.  270.20 (3)

21  D5   1859-1882. A la coberta : Libro de defunciones para la parroquia de San Pedro de Abrera que empieza en el año 1859. Al dors en un paper el nº 5. Coberta dura de cartró. Molt bon estat de conservació. Conté un índex al final del llibre. Llibre de 86 fulls numerats, escrits per les dues cares. Castellà. Mides : 220 x 320 mm.  270.21 (3)

22  D6  1882-1947. Al dors de la coberta: Libro de defunciones de Abrera. Coberta dura de cartró. Molt bon estat de conservació. Conté un índex a l’inici del llibre. 199 fulls numerats per una sola cara i escrit per les dues. Castellà. Mides : 210 x 320 mm. 270.22 (4)

23  D7  1915-1928. A la portada : Libreta para borrador de defunciones de la Parroquia de Abrera. Abrera i juliol de 1915. Estat de conservació: deficient perquè la humitat ha fet malbé la part inferior de les pàgines de la llibreta i en algunes n’ha borrat el contingut. No conté índex. 28 pàgines sense numerar i escrites per les dues cares. Mides: 150 x 210 mm. 270.23 (4)

24  D8  1935.1970.  A la coberta el segell de la parròquia d’Abrera i escrit a mà : Defunciones. Molt bon estat de conservació. Només 33 fulls de total estan escrits. Fulls escrits per les dues cares. Castellà. Mides : 220 x 160 mm.  270.24 (4)

Matrimonis  (M)

25  M1  1598-1636. Sense coberta. A la primera pàgina : Llibre de Desposoris que comense en lo any 1602 fins lo any 1636. Pèssim estat de conservació. Es troben protegit per una paper que porta escrit al dors : Matrimonios de [1602 à 1636]. Fulls solts sembla que sense numerar perquè falta la part superior dreta que és on estaria la numeració. Català. Octau. 270.25 (4)

26  M2  1638-1771. Coberta de pergamí. Escrit a la coberta : Llibre de matrimonis [les desposoriis] 1638 [..] fins a 18 dezimbre a 1771.  Al dors: Matrimonis nº 2 a 1638 ad 1771. A la portada : Llibre en lo qual estan continuats tots los Matrimonis que en aquesta Parroquia de St. Pere de Abrera se son celebrats sent Rector M. Pere Maymo natural de Olesa <1638>. Molt bon estat de conservació. Atenció!. un full està solt. 96 fulls numerats per una sola cara i escrits per les dues. Català. Mides : 170 x 235 mm. 270.26 (4)

27  M3   1772-1856.  Coberta de pergamí. Escrit a la coberta: Llibre de Desposoris [...] Janer de 1772.  Al dors: Matrimonios Esposorios ab anno 1772. A la portada : Llibre en lo qual estan continuats los Desposoris que se celebraran en la Parroquia de St. Pere de Abrera Bisbat de Barcelona, essent Rector Joseph Sobregrau natural de Gallifa del dit Bt. 1772. Molt bon estat de conservació. Conté un índex al final del llibre. Llibre paginat, 268 pàgines. Català. Mides : 150 x 210 mm. 270.27 (4)

28   M4   1856-1858.  Coberta dura de cartró. Escrit a la coberta: Libro de desposorios á 29 de Junio de 1856. Al dors : nº 4. 5 fulls numerats amb numeracions no correlatives, escrits per les dues cares. Bon estat de conservació. Castellà. Mides: 210 x 300 mm. 270.28 (5)

29   M5  1859-1881.  Coberta dura de cartró. Escrit a la coberta : Libro de matrimonios para la parroquia de S. Pedro de Abrera que empieza en el año 1859.Conté un índex al final de llibre. 67 fulls numerats a una cara i escrits per les dues. Bon estat de conservació. Castellà. Mides : 210 x 315 mm.  270.29 (5)

30  M6  1881-1916.  Coberta dura de cartró. Al dors: Libro de Matrimonios 6. Molt bon estat de conservació. Conté índex a l’inici del llibre. 105 fulls numerats a una cara i escrits per les dues. Castellà. Mides : 215 x 320 mm. 270.30 (5)

31  M7  1917-1933 . [Ne temere].  51 fulls solts, en quart, sense coberta però protegits dins d’un full que porta escrit. S’inclouen alguns registres de baptismes. Castellà. Sense índex. Bon estat de conservació. Mides : 160 x 220 mm. 270.31 (5)

32  M8  1925-1969. Llibre borrador de matrimonis de 126 fulls numerats a una sola cara amb 118 fulls escrits per les dues cares. Conté índex al final del llibre. Molt bon estat de conservació. Castellà.  Mides: 170 x 243 mm. Conté un apartat dins del llibre amb informació sobre documentació que s’ha demanat als contraents i que aquests no poden aportar. 270.32 (5)

33  M9  1865-1872. 2 fulls escrits per les dues cares, sense numerar. Bon estat de conservació. Castellà. Mides : 220 x 310 mm  270.33 (5)

Vària sacramental (compliment pasqual, llicències matrimonials expedients matrimonials i sepultura)

Llicències matrimonials (LM)

34  LM1   s. XIX.  Documentació agrupada en lligalls. Bon estat de conservació. Castella. Bon estat de conservació. Octau doblegat en quart. Es mantenen a l’arxiu amb la mateixa disposició original. 270.34 (6)

35  LM2 1900-1935. Documentació agrupada en lligalls i protegida per una carpeta sense dors. Castellà. Bon estat de conservació. Octau doblegat en quart. Es mantenen a l’arxiu en la disposició original. 270.35 (6)

37 LM3   1710-1775.  Grup de 7 llicències matrimonials + una sense data. Variable estat de conservació. Català i llatí. Documents en octau i en quart. 270.37 (6)

Status animarum (SA)

36  SA1  1919- . Volum i fulls solts. Es mantenen a l’arxiu en la seva conservació original excepte per el volum que s’hi ha fet una mica de tractament. Bon estat general de conservació. Castellà. Octau doblegat en quart. Mides de volum: 210 x 165 mm. 270.36 (6)

Compliment Pasqual (CP)

38  CP1   Primera comunió  1862-1935. 1 volum. Es troba en bon estat de conservació excepte la tapa, de cartró dur,  que es desfà. Castellà. Mides : 150 x 220 mm. Conté un índex al començament del llibre, així com la llista dels nens que han anat fent la catequesi al llarg dels anys.  270.38 (7)

39  CP2  Primera comunió  1827-1836. Mides : 115 x 310 mm. Castellà. Molt bon estat de conservació. Sense tapa 270.39 (7)

40  CP3  Comunions 1836-1851. Bon estat de conservació. 70 x 210 mm. Català. Sense tapa. 270.40 (7)

41  CP4  Comunions 1852-1857.  Molt bon estat de conservació. Mides: 120 x 325 mm. Sense tapa. 270. 41 (7)

42  CP5  Comunions  1868-1874.  Molt bon estat de conservació. Mides: 110 x 320 mm. Sense tapa. Català. 270.42 (7)

43   CP6   Comunions  1875-1883. Molt bon estat de conservació.  Mides : 110 x 320 mm. Sense tapa Castellà. 270.43 (7)

44  CP7   Comunions  1884-1888. Molt bon estat de conservació. Mides : 222 x 160 mm. Sense tapa. Castellà. 270.44 (7)

45  CP8  Plantilla de compliment pasqual. Mides : 210 x 310 mm. 270.45 (7)

46  CP9  1896-1901. Volum índex. Bon estat de conservació. Català. Correcte estat de conservació Sense numerar. Mides: 155 x 210 mm. 270. 46 (7)

47  CP10  1888-1956. A la coberta : Cumplimiento de las obligaciones parroquiales. 1 volum. 155 x 210 mm. Bon estat de conservació. Castellà. 270.47 (7)

48  CP11  1911.  A la coberta : Libreta de los que cumplen los preceptos personales. Molt bon estat de conservació. Sense numerar. Castellà. 270.48 (7)

49  CP12 1907-1924.  No consultable pel seu estat de conservació. S’ha de restaurar. Mides : 230 x 360 mm. 270.49 (7)

Llicències per a donar sepultura (S)

50  S1  1728.  4 fulls escrits per les dues cares. Delicat, principalment l’última pàgina. Català. Mides: 210 x 310 mm. 270.50 (8)

51  S2  1825-1835. Sepultura i misses. Bon estat de conservació. Català. Quart. 8 fulls sense numerar. Cosits. Sense tapa.  270.51 (8)

52  S3  1728-1954.  Escrit al paper que les envolta : Licencias del juez para dar sepultura eclesiástica. Bon estat de conservació. Plantilla complimentada. Mides : 220 x 160 mm. 270.52 (8)

53   Cat. 1950.  Llibreta. Escrit a la portada : Escuela de catecismo. Registro de classe. Any 1950. No es pot consultar (menys de 100 anys). 8 fulls escrit per les dues cares. Bon estat de conservació. Castellà. Mides : 155 x 205 mm.  270. 53 (8)

Aniversaris i celebracions, Misses  (MI)

54   MI1  1815-1880.  Llibre de misses. Escrit a la coberta: Per lo rector d’Abrera. Llibre de celebracions, misses i aniversaris. Comença en lo any 1815. Coberta de tapa dura. Correcte estat de conservació. 237 pàgines, escrites per les dues cares. A partir de la pàgina nº 237 comença una segona numeració, pg. 1 a la 32 amb una nota escrita pel rector : En esta part de est llibre se notarant los funerals y missa de enterro que se celebraran desde ma entrada a esta parròquia que fou lo dia 6 de setembre de 1845. Ita est Luis Gonzaga Torres. Pbre… Regent. Al final del llibre una nota: Nota de celebracions del becí de les ànimes en lo any 1859 vuy dies de janer existeix en la caixa 64 V. 15 pàgines. Tot el llibre està escrit per les dues cares. Mides : 145 x 210 mm  270.54 (8)

55   MI2 1925-1931.  Llibreta de misses. Coberta de cartó dura. Molt bon estat de conservació. Castellà. Mides : 210 x 155 mm.Fulls sense numerar escrits per les dues cares. 270.55 (8)

56   MI3  1939-1947. Llibreta de misses. Escrit a la porta : Misses manuales. Molt bon estat de conservació. 10 fulls escrits per les dues cares. Mides : 155 x 213 mm. 270.56 (8)

57   MI4  1955. Llibreta de misses. Molt bon estat de conservació. 50 pàgines, escrites per les dues cares. Mides : 160 x 210 mm. 270. 57 (8)

127-128   MI5  1951-1967. Misses resades per l’anima de rector de la parròquia d’Abrera Ignasi Matheu (Atenció: a la portada de la llibreta Libreta de cumplimiento de cargas de la “Vinya del Rector”, però el contingut no es correspon amb aquest títol). Mides: 155 x 210 mm. Castellà. L’estat de conservació és deficient pel que fa a la tapa de la llibreta ;  la resta del document està bé.  270.127 (11).   Inclou un paper sobre els préssecs venuts l’any 1962 pel senyor rector Mn. Manlleu. 270.128 (11)

129  MI6  1917-1975. Misses resades per l’ànima del  rector de la parròquia d’Abrera Ignasi Matheu (Atenció: A la contraportada : Notes interessants referents a la propietat d’aquet curat nomenada “Camp del Rectó” Abrera, però només les tres primeres pàgines, escrites per les dues cares, correspon a aquest contingut. La resta són les misses pel rector). Mides : 155 x 215 mm. L’estat de conservació L’estat de conservació és deficient pel que fa a la tapa de la llibreta ;  la resta del document està bé. 270. 129 (11)

Administració de l'Obra. Església, casa rectoral i cementiri  (AO)

58-69  AO1  1834-1922.  Pressupostos d’obres per a l’església i la rectoria de la parròquia de Sant Pere d’Abrera. 12 documents ordenats per data cronològica. Bon estat de conservació. Diverses mides. Català i Castellà. 270.58/69 (8)

70  AO2   1939-1942. Llibreta de tapa dura. A la coberta : Cuentas de la obra de la Parroquia de San Pedro de Abrera. Bon estat de conservació. Sense paginar. Escrita per les dues cares. Castellà. Mides : 150 x 215 mm. 270.70 (8)

71 AO3  1940-1942.  Llibreta de tapa dura. Escrit a la coberta : Reconstrucción Iglesia. Bon estat de conservació. Sense numerar. Poques pàgines escrites. Bon estat de conservació. Mides : 160 x 210 mm… 270.71 (8)

72-75   AO4  1 llibreta, 1948-1951  i tres documents 1944-1947. A la coberta de la llibreta : Obras reconstrucción Abrera. Bon estat de conservació. Mides diferents. Llibreta de mides 155 x 210 mm.  270. 72/75 (8)

76  AO5   1956-1963.  Llibreta folrada. A la portada : Llibre d’obres d’Abrera. Molt bon estat de conservació. A la primera pàgina : Llibre de les obres realitzades en la Parròquia de Sant Pere d’Abrera del Bisbat de Barcelona. I també : Començat pel Revd. Joan capell i Gorina pel Nadal de l’any 1963 trobant-me convalescent d’un dolor ciàtic que em tingué tres mesos postrat. Mides : 145 x 205 mm. Català. Adjunta fotografies i dibuixa els plànols i porta els comptes. 31 pàgines escrites a dos cares. 270.76 (9)

77-80   AO6  1977.  Projecte: Rampa d’accés a la plaça per l’Avinguda de la Generalitat. 4 documents. Bon estat de conservació. Octau. Escrits a màquina. 270.77/80 (9)

81-83  AO7   1977-1978. 3 unitats documentals compostes. Enllumenat de la plaça de l’església (1977) i Caminet d’accés a la plaça i tancar l’hort (1978). Molt bon estat de conservació. Mides diferents. Paper imprès. 270.81/83 (9)

84-89  AO8  1980. Projecte de reconstrucció de la casa rectoral. 6 documents. Unitats documentals compostes. Bon estat de conservació. Mides diferents. Paper imprès. 270. 84/89 (9)

90   AO9  1966.  Obres al Camp del Rector. Expropiació per la C II any 1966.  Unitat documental composta. Plànol i documents. Molt bon estat de conservació. Mides diferents. 270.90 (9)

91  AO10  1972.  Obres al camp del Rector.  Línia elèctrica subterrània i cable telèfon. Unitat documental composta. Bon estat de conservació. 270.91 (9)

92  AO11  1972.  Obres al camp del Rector. Permuta terreny amb la Mútua de Terrassa. Unitat documental composta. Bon estat de conservació. A màquina. Mides diferents. Plànols 270.92 (9)

93  AO12  1880. Cementiri. 1 llibre. No consultable pel seu estat de conservació. Mides 160 x 210 mm. Català. 270.93 (9)

94-99  AO13   1887-1888. Cementiri.  Permuta entre el senyor Esteve Sucarrats i la parròquia per a la construcció d’un nou cementiri. Castellà.   6 documents d’obra :  plànols, quantitat a pagar per fer les obres, obligacions del mestre de cases. Bon estat de conservació.  270. 94/99 (9)

Visita pastoral i documents episcopals

160

Consueta

 

Inventaris parroquials

 

Economia

Rebuts i factures

100  REB1  1888-1923. Plec de rebuts de les empreses i particulars que han participat en la construcció del nou cementiri. 270.100 (9)

123  REB2    1834-1911. Plec de rebuts del material que ha comprat la parròquia : roba, ciris, fil, candeles, cordons [etc]. 270.123 (9)

124  REB3   1912-1918.  Plec de rebuts producte de les feines de remodelació de l’església i també de material per a la litúrgia. 270. 124 (10)

125  REB4   1919-1924. Plec de rebuts producte de les feines de remodelació de l’església i també de material per a la litúrgia. 270. 125 (10)

126  REB5    1925-1933.  Plec de rebuts producte de les feines de remodelació de l’església i també de material per a la litúrgia. 270. 126 (10)

Economia : Llevador de rendes, censals,...

 

Llegats piadosos, causes pies, fundacions de beneficis

 

Correspondència

 

Censos parroquials

 

Confraries i associacions (ASS)

Filles de Maria

127  ASS1   1916-1933  Filles de Maria. Títol a la portada : Libreta de la Asociación de las Hijas de María de la Parroquia de Abrera. Abrera –Noviembre de 1916Antonio Mercadé Pbro. Sense numerar. Castellà. Bon estat de conservació si exceptuem la tapa. Mides : 145 x 210 mm. 270.127 (11)

128  ASS2   1940-1951   Filles de Maria. A la coberta : Caja de Hijas de María. A la portada : Libreta de estado de cuentas de la Archicofradía de Hijas de María de la Parroquia de San Pedro de Abrera. Sense numerar. Castellà. Bon estat de conservació. Tapa dura. Mides : 145 x 210 mm. 270.128 (11)

129   ASS3   1950-1968.  Filles de Maria. A la coberta i a la portada : Filles de Maria. Sense numerar. Castellà. Bon estat de conservació. Tapa dura.  Conté un quadern 270.130 (11) amb els comptes dels anys 1960-1965. Es deixa dins de la mateixa llibreta. Mides : 145 x 210 mm.270.129 (11)

El Roser

131  ASS4   1784-1888.  Confraria del Roser. Al dors : Confraria de Ntra. Sra. del Roser.  Molt bon estat de conservació. Té un pergamí per enquadernació. Conté índexs del confrares i també dels membres de la germandat. Numerat fins la pàgina 39. Escrit a les dues cares. Català. Mides 145 x 210 mm. 270.131 (11)

132  ASS5   1882-1892.  Confraria del Roser. Bon estat de conservació si exceptuem l’enquadernació. Conté índexs. Sense numerar. Castellà. Escrit a les dues cares. 270.132 (11)

133   ASS6   1895-1929? . Confraria del Roser. Bon estat de conservació. Amb numeració. 168 pàgines. Índex. Català. Escrit a les dues cares. Mides : 145 x 210 mm Conté una petita llibreta que porta escrit a la portada : Cofrades del Roser amb anotacions sobres els esmentats. 270.134 (11).  Es deixa al mateix lloc. 270.133 (11)

Portants del Sant Crist

135-138  ASS7  Reglamento de la Asociación de Portantes de Jesús crucificado de la Parroquia de San Pedro de Abrera (sense data) 270.135 (11) ; Libreta de actes del Cuerpo de Portantes del Santo Cristo. (sense data)  270.136 (11). A la portada : Cuentas de la Asociación del Cuerpo de Portantes del Sto. Cristo de Abrera. 270.137 (11). 1953 A la coberta : Portantes del Santo Cristo. Abrera 1953. A portada : Libro de cuentas de la Asociación de Portantes del Santo Cristo de Abrera. 16 fulls sense numerar. Molt bon estat de conservació. Castellà. Mides : 145 x 210 mm. 270.138 (11)

Sagrat Cor (Apostolado de la oración) Dones

139  ASS8  1868.  A la coberta : Cofradía del Sagrado Corazón de María. Pèssim estat de conservació degut principalment a la humitat. Índex. Castellà. Sense numeració. Mides : 155 x 220 mm.  270.139 (12)

140    ASS9  1916-1932. A la coberta : Apostolado de la oración. Sección de mujeres.  A la portada : Movimiento de fondos del Apostolado de  la Oración. Abrera y Agosto de 1916 (sección de mujeres). Antonio Mercadé. Pbro. Bon estat de conservació exceptuant la coberta. Mides : 155 x 210 mm. Castellà. Sense numerar. 270.140 (12)

141  ASS10   1926-1942 . Sense coberta.  Mides: 150 x 210 mm. Català. Estat de conservació, bo si exceptuem les primeres pàgines una mica humides. Sense numerar. 270.141 (12)

142    ASS11  1940-1966.   A la portada : Movimiento de fondos del Apostolado de kla Oración. Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia de Abrera (segell). Sección de señoras.  Castellà. Molt bon estat de conservació. Castellà. Mides : 145 x 210 mm.Conté una sobre amb la llista de dones participants.  270. 142 (12)

143   ASS12   1942-1960. A la portada : Apostolado de la oración. Libro de actos. Sección de señoras. Mides : 145 x 210 mm. Sense numerar. Castellà. Molt bon estat de conservació. 270. 143 (12)

144   ASS13   1960-1966   A la portada : Libro de actas de la Rama Femenina del Apostolado de la Oración. Abrera, Marzo de 1960. El Cura Párroco.  Molt bon estat de conservació. Mides : 150 x 210 mm. Castellà. Sense numerar. Conté un sobre amb follets de propaganda.  270. 144 (12)

145   ASS14   (sense data) (segona meitat del s. XX).  Llibreta sense numerar. Molt bon estat de conservació. Castellà. Molt bon estat de conservació. Mides . 155 x 215 mm. 270. 145 (12)

Sagrat Cor (Apostolado de la oración) Homes

146   ASS15   1920-1947.  A la portada : Movimiento de fondos del Apostolado de la oración o Congregación swl Sagrado Corazón de Jesús de San Pedro de Abrera (sección de Hombres). Noviembre de 1920.  Molt bon estat de conservació. Mides : 146 x 212 mm. Castellà. Llibreta sense numerar. 270. 146 (12)

147   ASS16   1951-1955. A la coberta : Cuaderno de Apostolado de la Oración. Hombres.  1951-1955.  Llibreta de comptes de l’entitat. Bon estat general. Castellà. Sense numerar. Mides : 155 x 215 mm. 270. 147 (12)

148     ASS17    1949-1955. A la coberta : Cuaderno de cuentas  Apostolado Oración. Sección Hombres.  Sense numerar. Bon estat de conservació. Mides : 155 x 215 mm. Castellà. Sense numerar. 270. 148 (12)

149   ASS18   1945-1954.  A la portada : Libro de actas de las Juntas  del Apostolado de la Oración. (sección señores) 1945 a..  Bon estat de conservació. Sense numerar. Castellà. Mides : 150 x 213 mm. 270.149 (12)

Sagrat Cor (Apostolado de la oración) Homes i dones

150   ASS19    1949-1950  A la coberta : Apostolado Oración. Es tracta d’una llibreta on es troben inscrits els noms i cognoms dels homes i dones que formen part de la confraria. Bon estat de conservació. Mides : 150 x 213 mm. Castellà. Llibreta sense numerar. 270. 150 (12)

151-155   ASS20   (sense data).  A la coberta : Apostolado de la Oración. Centro local. Registro de socios. Bon estat de conservació. Castellà. Mides : 210 x 270 mm. Sense paginar. Castellà. Conté els següents documents : 152, discussió sobre la propietat d’unes terres cultivables ; 153, llista de membres de la confraria tant de la branca femenina com de la masculina ; 154, Programes de festivitats , 155, Rebuts per compra de material. 270.151 (12)

 

 

Confraria Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María

156  ASS21     1865.  Diploma de los Misioneros de la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María. Un paper plantilla. Bon estat de conservació. Castellà. 270.156 (13)

Hermandad de San Isidro

157-158     ASS22   1880.  A la coberta : Hermandad de San Isidro. Libro de actos. 1º Tomo.  Conté uns rebuts, document 158, de la Hermandad de la Unión bajo la advocación de San Isidro Labrador. (1950). Bon estat de conservació. Castellà. Molts fulls solts. Mides : 220 x 310 mm 270.157 (13)

Confraria del Sant Crist

159  ASS23   1676.  A la coberta Llibre de la Confraria del Sto. Christo. A la portada : Librae de la Confraria del St. Christo de la Iglesia Parroquial de St. Pere de Abrera Bisbat de Barcelona, Any. 1676. A segona portada : Capítols y Institutio de la confraria del Sant Christo fundada en la mateixa Capella de la Iglesia Parrochial de Sant Pera de Abrera, Bisbat de Barcelona any 1636. Hi ha un problema de dates. Llatí i català. Molt delicat. A restaurar. Mides : 210 x 305 mm. 270.159 (13)

Civil. Vària administració. Cementiri 

101  C1  1889-1933.  Llibre de tapa dura. Porta escrit Cementerio Central. Libro I. A la primera pàgina : Provincia de Barcelona. Ayuntamiento de Abrera. Libro-Registro e Historial de Nichos del Cementerio Central. Molt bon estat de conservació. Castellà. Mides : 205 x 300 mm. Llibre paginat per número de nínxol,  escrit per les dues cares. 270.101 (10)

102-113    C2   1989- Dins del llibre 270.101 (9). Llistats de persones diferents en papers diferents que s’han separats els uns dels altres. Molt bon estat de conservació Mides diferents. 270.102/113 (10)

114    C3   1951-1966.  Cementiri Parroquial. Llibreta de despeses de neteja. Tapa dura. Molt bon estat de conservació. Castellà. Mides : 155 x 210 mm. Sense numerar. 270.114 (10)

115  C4   Octubre de 1972.  Plànols de nínxols en el cementiri. 270.115 (10)

116-122   C5   1969-1982.  Documents. 116 : decret del bisbat (22-11-1978) ; acta de cessió del cementiri parroquial a favor de l’Ajuntament d’Abrera (14-11-1980) ;117 : Informe-memòria de l’estat del cementiri (agost, 1970) ; bases per a la cessió ; instància al Bisbat (1977) ; dictamen de la Comissió Mixta de l’Ajuntament (2-11-1977) ; comunicat de l’Ajuntament (abril, 1978) ; proposta de l’Ajuntament (novembre, 1978) 118: lliurament dels llibres de l’administració a l’Ajuntament (novembre, 1978) ; rebut de l’Ajuntament (agost, 1979) ; acord del Ple ;  retorn dels llibres (novembre, 1980), 119: títols de propietat ; estat de comptes ; nínxols cedits a l’Ajuntament ; plànols cementiri ; ressenya històrica actual ; divers. 120: nínxols nous a petició de la Companyia Santa Lucía ; 121 : rebuts del cementiri, 1976. 122 : administració del cementiri, 1969-1975. 270.116/122 (10)

Manuals notarials

 

Capítols matrimonials

 

Testaments

 

Actes notarials

 

Capbreus

 

Processos

 

Registres de documents i formularis

 

Vària notarial

 

Pergamins i impresos

3 La coberta de pergamí  en molt mal estat porta escrit Baptismes des de 1636 fins a 1729 i confirmacions des de 1694 fins a 1726. Al dors porta escrit Baptismes 2 (vegeu B2 document 270.2 sense caixa) 270.3 sense caixa

Coberta de pergamí en bon estat. Porta escrit Baptismes del Ani 1729.Al dors porta escrit Baptismes 3.  270. 6 sense caixa

 

 

Administració civil i senyorial