CONFESSIONS : 

30 minuts  abans de la Missa ( o a convenir)
 

BATEJOS I CASAMAENTS: de cada mes

1er, i 3er. dissabte de cada mes ( a les 13h - a concretar segons agenda-.)
 

DESPATX PARROQUIAL: 
(Ates per seglars per qüestions habituals): intencions de misses, certificats, expedients, consultes.. etc
Dilluns  de  17:00h.  a  19:30h


Amb cita concertada previament amb el Mossén
El Dijous  de 17:00h a 19:00h

CÀRITAS ABRERA  BANC D'ALIMENTS : 

Davant l'emergencia en que tota la població es troba, el BANC D'ALIMENTS de CARITAS , seguirà oferint els seus serveis per intentar mitigar en lo posible les necesitats bàsicas.

L'horari de servei es el 
Divendres de 10:00h a 12:00h