Sol·licituds

2015-05-06 17:29
Si tenen necesiat de contactar amb la parròquia, per 
  • Demanar algún document (cal que ens feu arribar les seguets dates):    Nom del sol·licitant ; Data de neixament ; Data de bateig ; Noms dels pares ; Noms dels padrins ; Correu electrònic  i   Telèfon de contacte .

Facin  servir el següent qüestionari, omplin totes les dades de que disposin.

 

Sol·licitud partides de baptisme

Ens podeu trovar aquí,  Psg. de l'església, 9