GRUPS I ASSOCIACIÓNS DE SANT PERE D'ABRERA

Els  grups i associacions que hi ha a la nostra parròquia, tenen per finalitat donar respostes diverses a les inquietuts que hom pugui tindre i que abastin una dimensió de vida mes cristiana: experiencia, reflexió i acció.

Son grups i associacions  oberts ( com no podia ser d'altre manera) a tothom, amb voluntat de servir. Tenim la necessitad d'enfortir i renovar la comunitat parroquial i tota la vida cristiana. És una missió de tot el poble de Déu. És indispensable la plena participació i implicació del laïcat