Pregària pels difunts

Respons des de la intimitat de cada casa En aquests moments que no ens podem acompanyar junts a l’església o a la capella del tanatori, volem seguir acompanyant amb la pregària els nostres germans i germanes difunts en el camí a la casa del Pare del cel, i oferir el respons des de la intimitat de cada casa… la pregària d’uns germans que ofereixen i encomanen a la bondat de Déu aquells qui estimen. 
 
SALM 23 
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, 
em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna; 
em guia per camins segurs, per l’amor del seu nom. 
 
Ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, 
perquè us tinc vora meu; 
la vostra vara de pastor, 
m’asserena i em conforta. 
 
Davant meu pareu taula vós mateix, 
i els enemics ho veuen; 
m’heu ungit el cap amb perfums, 
ompliu a vessar la meva copa.
 
Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor 
m’acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys 
a la casa del Senyor. 
 
PARENOSTRE 
 
PREGÀRIA   Pare ple de bondat, us encomanem el nostre germà (germana). Amb l’esperança certa que l’acollireu amb Vós per sempre. Us donem gràcies per tots els beneficis que li heu fet en aquest món: per la vida, pel baptisme i per la fe que ha viscut, per totes les coses bones que ha pogut fruir, pel bé que ha mirat de fer, i també per tot allò que li ha estat difícil i l’ha obligat a lluitar. En la seva vida en aquest món, Pare, malgrat el dol d’aquests moments, hi veiem reflectida la vostra bondat. I ara escolteu-nos, Pare. Que les nostres pregàries us arribin al cor. Obriu a aquest fill (filla) vostre les portes del Regne, i feu que nosaltres, que restem aquí, sapiguem acompanyar-nos amb paraules d’esperança i de fe. Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 
RESPONS   Ajudeu-lo, sants de Déu, sortiu a rebre’l, àngels del Senyor. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim. Que et rebi Crist, que t’ha cridat i que els àngels et portin al si d’Abraham. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim. Doneu-li, Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua l’il·lumini. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.