COMUNIÓ ESPIRITUAL

 
Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-us sagramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vós; no permeteu que mai em separi de vós.