Economia

 La comissió econòmica de la parròquia, es un equip de persones, que te cura de l'economia de la parròquia, vetllan per el bon funcionament dels recurssos econòmics de la mateixa… Igualment vetlla per la realització d’obres, així com llur seguiment i de la promoció de campanyes econòmiques per tal de sufragar-les.  

 

D’on provenen els recursos econòmics de la parròquia?

* Col.lectes ordinàries i extraordinàries que es realitzen en les misses. Llevat d’aquelles que es realitzen amb altres fins determinats (Mans Unides, Seminari, Germanor, Missions, Caritas…)
* Els donatius en funció d’almoines o adreçats a despeses concretes, o directament per obres quan són necessaris.
* La venda de llantions a l’església.
* Els donatius en funció de celebracions especials o sagraments (NOTA IMPORTANT: Cal fer notar que tots els sagraments que s’administren en la parròquia són gratuïts; sols es demana una aportació totalment voluntària apel.lant a la responsabilitat de cadascú i al seu sentit de pertinença).
* Campanyes extraordinàries (en funció d’obres o despeses especials): subscripcions, loteria, tòmboles…

Podem desgravar d’Hisenda?

Igual com tots els donatius oferts a entitats sense ànim de lucre, els donatius en l’Església poden desgravar fins a un 25% en la declaració de la renda, i un 35%, cas de ser empresa o associació (disposar d’un CIF). L’únic requisit és que s’haurà de comunicar la voluntat de desgravar al moment de fer el donatiu i donar les dades de: nom, cognoms, NIF i adreça, per tal que la parròquia pugui notificar-ho a Hisenda.