Epoca Contemporània

( Tot   el  que  aquí s'esposa  son  fragment  tret  del  llibre “L’església  des  Sant  Pere  d’Abrera,  Estudi  sobre  la  seva  evolució  històrica”  de  la  Historiadora Maria  Soler)
 Al  llarg  dels  segles  XIX  i  XX  l’església  de  Sant  Pere  ha  estat  testimoni  d’un  doble  procés  d’alteració  i  posterior  restauració  de  les  seves  estructures  originals. La  naturalesa  contradictòria  i  variant  dels  períodes  contemporanis  ha  comportat  que  en  un  nombre  d’anys  relativament  escàs  l’estètica  imperant  hagi  passat  del  rebuig  flagrant  de  tot  element  arcaïtzant, a  la  valoració  incondicional  de  la  sobrietat  romànica: de  l’afany  per  amagar  la  simplicitat  matussera  de  les  línies  medievals  sota  artificis  arquitectònics  de  tota  mena, a  la  necessitat  de  recuperar  la  fisonomia  primigènia  del  temple.

SEGLE  XIX

PROC.RESTAURACIÓ