Proc. Restauració

 ( Tot   el  que  aquí s'esposa  son  fragment  tret  del  llibre “L’església  des  Sant  Pere  d’Abrera,  Estudi  sobre  la  seva  evolució  històrica”  de  la  Historiadora Maria  Soler)

 A  l’any  1954, Joan  Capell  i  Gorina, un  clergue  jove  i  emprenedor  que  havia  estudiat  els  primers  cursos  d’arquitectura, arribà  a  la  església  d’Abrera  disposat  a  canviar  completament  la  fesomia  del  temple. En  aquest  moment  del  monument  romànic  gairebé  no  se'n  veia  res. La  vista  exterior  de  la  portalada, l’absis  central  i  la meitat  del  de  migdia  eren  els  únics  testimonis  que  evidenciaven  l’existència  d’una  església  romànica  sota  l’arrebossat  dels  murs  exteriors  i  l’enguixat  de  les  parets  internes.D’avant  d’aquesta  situació  mossèn  Capell  va  començar  a  plantejar-se  la  possibilitat  d’endegar  un  projecte  de  restauració  de  l’església  romànica.El  procés  de  restauració  s’efectuà  en  quatre  grans  etapes. La  primera  es  va  dur  a  terme  l'any  1956, amb  Josep  Bonastre  com  a  paleta. Les  reformes  d’aquest  any  significaren  l’enderrocament  de  les  dues  sagristies  i  de  l’escala  del  campanar. L’antic  llenyer  fou  habilitat  com  a  sagristia, S’arranjà  el  terreny  meridional  de  l’església  que  albergava  els  vestigis  mig  enrunats  de  l’antic  cementiri  en  desús  des  de  1888, i m es  construí  una  plaça  completament  nova.La  segona  fase  de  restauració  es  digué  a  terme  entre  el  gener  i  el  març  de  1958. L’encarregat  de  les  obres  fou  el  paleta  Xesc  Boltà, veí de  Sant  Esteve  de  Sesrovires. En  aquesta  segon  període  es  finalitzares  les  obres  de  l’interior  de  l’església. Va  retirar-se  el  guix  que  cobria  els  paraments  interiors  de  la  nau, s’arranjà  l’estat  de  la  volta  i  es  rebaixà  uns  20 cm  el  paviment  de  la  nau  per  tal  de  donar “major  esveltesa  al  temple  i  visualitat  a  l’altar”. És  en  aquesta  etapa  que  es  retiren  els  vidres  de  les  finestres  i  es  col·locaren  els  alabastres  arcaïtzats  que podem  observar  actualment. Els  treballs  efectuats  a  1958  van  suposar  una  despesa  total  de  83000 pessetes  que  foren  sufragades  entre la  subvenció  de  50000    pessetes  atorgades  per  la  Diputació, les  poc  més  de  8000 pessetes  recollides  en  col·lectes  i  donatius  populars, i  les  25000   pessetes  que  el  rector  va haver  de  posar  de  la  seva  pròpia  butxaca.La  tercera  etapa  del  projecte  de  restauració  transcorregué  entre  els  darrers  mesos  del   1959  i  els  primers  del  1960. En  aquesta  ocasió  els  responsables  de  l'obra  foren  el paleta  Lluís  Sala  i  el  seu  germà  Josep, ambdós  veïns  del  poble. Els  treballs  inicials  a  1959  foren, probablement, els  més  polèmics  de  tot  el procés  de  restauració. En  aquesta  etapa  s'efectuà  l'encara  avui  discutida  restauració  de  l'antic  campanar  romànic.
Les  tasques  de  rehabilitació  del  campanar  fórem  llargues, costoses  i  complexes. També és  en  aquesta  fase  de  la  restauració  que  s'aterraren  les  golfes  sobreafegides  a  la  nau  i  s'arranjà  el  parament  exterior  dels  absis. un  com  arranjada  la  paret  dels  absis  i  aterrades  les  golfes  es  procedí  a  cobrir  al  nau  i  la  capçalera  de  l'església  amb  una  teulada  construïda  amb  lloses  procedents  de  la  pedrera  de  Sant  Vicens  de  Castellet. També  daten  d'aquesta  tercera  etapa  l'escalinata  d'accés  a  la  portalada  romànica  del  temple.
Finalment, l'any  1960  es  dugueren  a  terme  els  darrers  treballs. Amb  el  suport  de  les  18000 pessetes  donades  per  la  Diputació  es  consolidà  la portalada  romànica  i  s'acabaren  d'arranjar  els  trams  muraris  externs
Amb  tot, un  cop  finalitzades  les  quatre  fases de  restauració  s'havia  arribat  als  emblemàtics  anys  seixanta.

 

TORNAR